Överluleå

Forkod
258201
Namn
Överluleå
Indelning
1831 (beslut 1816-06-12, 1823-09-17 och 1826-06-08) utbruten ur Luleå (Nederluleå), 1884-03-21 utbrutet Edefors, 1919-1966 kyrkobokföringen uppdelad på kommunerna Överluleå och Boden, dock utan offici
Län
Norrbottens
Övrigt
födelser vid Bodens garnisonssjukhus
Pastorat
1831(beslut 1823-09-17)-1883 eget, 1884-1890 Överluleå och Edefors, 1890- (beslut 1881-04-13) eget.
Husförhörslängd
1831-.

Administrativ historik

Namn
Överluleå
Geo-id
258201001
Tid
1831 - 1883
pre
Luleå 258003004
1667 - 1830
succ
Edefors 258203000
1884 - 9999
succ
Överluleå 258201000
1884 - 9999
Namn
Överluleå
Geo-id
258201000
Tid
1884 - 9999
pre
Överluleå 258201001
1831 - 1883