Rämmen

Forkod
178207
Namn
Rämmen
Alias
Näsräm
Indelning
1777 utbruten ur Gåsborn som kapellförsamling.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län, 1805-07-18 överfört del av Äppelbo i Kopparbergs län till Rämmen utan länsändring, 1806-11-25 beslut att överföra delen i Kopparbergs län till Värm
Pastorat
-1878 Filipstad, 1879(beslut 1859-07-22)-1975 eget, 1976- Rämmen och Gåsborn.
Husförhörslängd
1785-.

Administrativ historik

Namn
Rämmen
Geo-id
178207000
Tid
1777 - 9999
pre
Gåsborn 178205001
1693 - 1776