Gåsborn

Forkod
178205
Namn
Gåsborn
Indelning
1693 utbruten ur Färnebo som kapellförsamling, 1777 utbrutet Rämmen.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län, 1940-01-01 utbyte av mindre områden mellan Gåsborn i Värmlands län och Hällefors i Örebro län.
Pastorat
-1859 Filipstad, 1859(beslut 1846-04-21)-1961 eget, 1962-1975 Nordmark, 1976- Rämmen.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Gåsborn
Geo-id
178205001
Tid
1693 - 1776
pre
Färnebo 178201003
1624 - 1692
succ
Gåsborn 178205000
1777 - 9999
succ
Rämmen 178207000
1777 - 9999
Namn
Gåsborn
Geo-id
178205000
Tid
1777 - 9999
pre
Gåsborn 178205001
1693 - 1776