Ramsjö

Forkod
216106
Namn
Ramsjö
Indelning
1852-02-10 utbruten ur Ljusdal som kapellförsamling.
Län
Gävleborgs
Pastorat
1852-0210-1861 Ljusdal, 1861-1973 eget, 1974- Ljusdal.
Husförhörslängd
1853-

Administrativ historik

Namn
Ramsjö
Geo-id
216106000
Tid
1852 - 9999
pre
Ljusdal 216101001
0 - 1851