Ljusdal

Forkod
216101
Namn
Ljusdal
Indelning
1852-02-10 234 Ljushult utbrutet Ramsjö.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Övrigt
födelser vid Ljusdals lasarett 1939-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
1300-talet eget, senare -1562 Ljusdal, Ytterhogdal och Färila, 1562-02-28-1608 Ljusdal och Färila, 1609-1852 eget, 1852-02-10-1861 Ljusdal och Ramsjö, 1861(beslut 1852-02-10)-1973 eget, 1974- Ljusdal
Husförhörslängd
1767-.

Administrativ historik

Namn
Ljusdal
Geo-id
216101001
Tid
0 - 1851
succ
Ljusdal 216101000
1852 - 9999
succ
Ramsjö 216106000
1852 - 9999
Namn
Ljusdal
Geo-id
216101000
Tid
1852 - 9999
pre
Ljusdal 216101001
0 - 1851