Remmarlöv

Forkod
128500
Namn
Remmarlöv
Indelning
1971-01-01 uppgått i Eslöv.
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Eslöv, 1962-1970 Stora Harrie.
Husförhörslängd
(1696), 1825-1970.

Administrativ historik

Namn
Remmarlöv
Geo-id
128501002
Tid
0 - 1970
succ
Eslöv 128501000
1971 - 9999