Eslöv

Forkod
128501
Namn
Eslöv
Alias
Sallerup, Västra Sallerup
Indelning
1948-01-01 indelad i två kbfd: Västra Sallerups kbfd och Eslövs kbfd, 1951-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta, 1971-01-01 införlivat Remmarlöv.
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Eslöv och Remmarlöv, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1687), 1808- (lucka 1820-1825).

Administrativ historik

Namn
Eslöv
Geo-id
128501001
Tid
0 - 1970
succ
Eslöv 128501000
1971 - 9999
Namn
Remmarlöv
Geo-id
128501002
Tid
0 - 1970
succ
Eslöv 128501000
1971 - 9999
Namn
Eslöv
Geo-id
128501000
Tid
1971 - 9999
pre
Eslöv 128501001
0 - 1970
pre
Remmarlöv 128501002
0 - 1970