Ringamåla

Forkod
108202
Namn
Ringamåla
Indelning
1883 (beslut 1872-03-27) utbruten ur Asarum.
Län
Blekinge
Pastorat
Asarum.
Husförhörslängd
1876

Administrativ historik

Namn
Ringamåla
Geo-id
108202000
Tid
1883 - 9999
pre
Asarum 108205002
1664 - 1882