Ringarum

Forkod
56302
Namn
Ringarum
Indelning
1919-05-01 utbrutet Valdernarsvik, 1930-01-01 indelad i två kbfd: Ringarums kbfd och Gusums kbfd, 1984-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Östergötlands
1914-01-01 införlivat Grännäs från Tryserums församling Kalmar län (området nu i Valdernarsvik), enligt SCB 1920 hörde då en del av Älgerum i Kalmar län till Ringarums församling (Älgerum i övrigt til
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1774-.

Administrativ historik

Namn
Ringarum
Geo-id
56302001
Tid
0 - 1918
succ
Valdemarsvik 56301000
1919 - 9999
succ
Ringarum 56302000
1919 - 9999
Namn
Ringarum
Geo-id
56302000
Tid
1919 - 9999
pre
Ringarum 56302001
0 - 1918