Robertsfors

Forkod
240903
Namn
Robertsfors
Indelning
1799 utbruten ur Bygdeå som bruksförsamling, 1917-01-01 (oegentlig) kapellförsamling.
Län
Västerbottens
Övrigt
födelser vid Robertsfors sjukstuga 1940-talet införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
Bygdeå.
Husförhörslängd
1815-.

Administrativ historik

Namn
Robertsfors
Geo-id
240903000
Tid
1799 - 9999
pre
Bygdeå 240971002
1624 - 1798