Rönnäng

Forkod
141903
Namn
Rönnäng
Indelning
1794 utbruten ur Stenkyrka som kapellförsamling.
Län
Västra Götalands
Övrigt
födelser vid Dorotea Karlssons förlossningshem 1935-1938 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1920 Tjörns pastorat (Stenkyrka), 1920-05-01- Rönnäng och Klädesholmen.
Husförhörslängd
1801-

Administrativ historik

Namn
Rönnäng
Geo-id
141903000
Tid
1794 - 9999