Stenkyrka

Forkod
141902
Namn
Stenkyrka
Län
Västra Götalands
Pastorat
NA 1794 utbrutet Rönnäng och Klädesholmen. Pastorat: -1794 Stenkyrka, Klövedal och Valla, 1794-1920 Tjörns pastorat
Husförhörslängd
1807-.
Arkiv
1730 brand.

Administrativ historik

Namn
Stenkyrka (o-län)
Geo-id
141902001
Tid
0 - 1793
succ
Stenkyrka (o-län) 141902000
1794 - 9999
succ
Rönnäng 141903000
1794 - 9999
succ
Klädesholmen 141904000
1794 - 9999
Namn
Stenkyrka (o-län)
Geo-id
141902000
Tid
1794 - 9999