Roslags-Kulla

Forkod
11704
Namn
Roslags-Kulla
Alias
Kulla
Indelning
1640-talet utbruten ur Riala, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-01-13 enligt KMt annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
-1961 Riala, 1962-1976 Länna, 1977- Ljusterö.
Husförhörslängd
1767-.

Administrativ historik

Namn
Roslags-kulla
Geo-id
11704000
Tid
1640 - 9999
pre
Riala 18826002
1631 - 1639