Riala

Forkod
18826
Namn
Riala
Indelning
1631 utbrutet Norra Ljusterö, 1640-talet utbrutet Roslags-Kulla.
Län
Stockholms
Pastorat
-1631 eget, sedan -1868 Riala, Kulla och Norra Ljusterö, 1869-1961 Riala och Roslags-Kulla, 1962- Länna.
Husförhörslängd
1749-

Administrativ historik

Namn
Riala
Geo-id
18826001
Tid
0 - 1630
succ
Riala 18826002
1631 - 1639
succ
Norra ljusterö 11703001
1631 - 1868
succ
Södra ljusterö 11703002
1631 - 1868
Namn
Riala
Geo-id
18826002
Tid
1631 - 1639
pre
Riala 18826001
0 - 1630
succ
Roslags-kulla 11704000
1640 - 9999
succ
Riala 18826000
1640 - 9999
Namn
Riala
Geo-id
18826000
Tid
1640 - 9999
pre
Riala 18826002
1631 - 1639