Säfsnäs

Forkod
208504
Namn
Säfsnäs
Alias
Sepps, Skipsen
Indelning
1748 utbruten ur Nås.
Län
Dalarnas
Pastorat
1748-1798 Nås, 1798-03-30- eget.
Husförhörslängd
1748-.

Administrativ historik

Namn
Säfsnäs
Geo-id
208504000
Tid
1748 - 9999
pre
Nås 202103001
0 - 1747