Nås

Forkod
202103
Namn
Nås
Indelning
1748 utbrutet Säfsnäs.
Län
Dalarnas
Pastorat
1605-1612 Nås, Järna, Floda och Äppelbo, 1612-1747 Nås, Järna och Äppelbo, 1748-1798 Nås, Järna, Äppelbo och Säfsnäs, 1798-03-30-1822 Nås, Järna och Äppelbo, 1822-05-01- eget.
Husförhörslängd
1690-
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Nås.

Administrativ historik

Namn
Nås
Geo-id
202103001
Tid
0 - 1747
succ
Nås 202103000
1748 - 9999
succ
Säfsnäs 208504000
1748 - 9999
Namn
Nås
Geo-id
202103000
Tid
1748 - 9999
pre
Nås 202103001
0 - 1747