Sala

Forkod
198101
Namn
Sala
Alias
Sala stadsförsamling
Indelning
1624-04-15 utbruten ur Sala landsförsamling, 1962-01-01 införlivat Sala landsförsamling.
Län
Västmanlands
Övrigt
födelser vid Sala lasarett 1942-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1878 Sala stadsförsamling och Sala landsförsamling, 1879(beslut 1871-04-25)-1961 eget, 1962- Sala och Norrby.
Husförhörslängd
1680-.

Administrativ historik

Namn
Sala
Geo-id
198101001
Tid
0 - 1623
succ
Sala lands 198101003
1624 - 1961
succ
Sala stads 198101002
1624 - 1961
Namn
Sala stads
Geo-id
198101002
Tid
1624 - 1961
pre
Sala 198101001
0 - 1623
succ
Sala 198101000
1962 - 9999
Namn
Sala lands
Geo-id
198101003
Tid
1624 - 1961
pre
Sala 198101001
0 - 1623
succ
Sala 198101000
1962 - 9999
Namn
Sala
Geo-id
198101000
Tid
1962 - 9999
pre
Sala lands 198101003
1624 - 1961
pre
Sala stads 198101002
1624 - 1961