Saltsjöbaden

Forkod
18202
Namn
Saltsjöbaden
Indelning
1913-05-01 utbruten ur Nacka.
Län
Stockholms
Pastorat
1913-05-01-1923 eget, 1923-05- 01-1943 Saltsjöbaden och Tyresö, 1944- eget.

Administrativ historik

Namn
Saltsjöbaden
Geo-id
18202000
Tid
1913 - 9999
pre
Nacka 18201001
1640 - 1912