Nacka

Forkod
18201
Namn
Nacka
Indelning
1640-talet utbruten ur Brännkyrka som kapellförsamling, 1887-05-01 (beslut 1873-01-24) införlivat Sicklaö (från upplösta Danviks hospital och Sicklaö) och Erstavik och ändrad till annexförsamling, 191
Län
Stockholms
Pastorat
-1898 Huddinge, 1899- eget.
Husförhörslängd
1702-.

Administrativ historik

Namn
Nacka
Geo-id
18201001
Tid
1640 - 1912
pre
Brännkyrka 18021001
0 - 1639
succ
Nacka 18201000
1913 - 9999
succ
Saltsjöbaden 18202000
1913 - 9999
Namn
Nacka
Geo-id
18201000
Tid
1913 - 9999
pre
Nacka 18201001
1640 - 1912