Sandviken

Forkod
218101
Namn
Sandviken
Indelning
1622 utbruten ur Ovansjö som kapellförsamling.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Övrigt
födelser vid Sandvikens sjukstuga 1939-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1868 Ovansjö, 1869- eget.
Husförhörslängd
1780-

Administrativ historik

Namn
Sandviken
Geo-id
218101000
Tid
1622 - 9999
pre
Ovansjö 218102001
0 - 1621