Sankta Birgitta

Forkod
88017
Namn
Sankta Birgitta
Indelning
1989-01-01 utbruten ur Kalmar (ej
Län
Kalmar
Pastorat
Kalmar domkyrkoförsamling.

Administrativ historik

Namn
Sankta birgitta
Geo-id
88017000
Tid
1989 - 9999
pre
Kalmar (h-län) 88001003
1925 - 1988