Särna

Forkod
203904
Namn
Särna
Indelning
medeltiden utbrutet Idre, 1645-12-24 uppgått i Älvdalen, 1651-12-12 åter utbruten ur Älvdalen, därefter åter utbrutet Idre.
Län
Dalarnas
Övrigt
födelser vid Särna sjukstuga 1937-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1645 Elverum (i Norge), 1651-1918 Särna och Idre, 1918-05-01- eget.
Husförhörslängd
1743-

Administrativ historik

Namn
Särna
Geo-id
203904001
Tid
0 - 1645
succ
Älvdalen 203902002
1646 - 1651
Namn
Särna
Geo-id
203904000
Tid
1652 - 9999
pre
Älvdalen 203902002
1646 - 1651