Säter

Forkod
208200
Namn
Säter
Län
Dalarnas
Övrigt
Säter -1642, se .

Administrativ historik

Namn
Säter (w-län)
Geo-id
208201000
Tid
1952 - 9999
pre
Säters stads 208201002
1642 - 1951
pre
Säters lands 208201003
1642 - 1951