Säter

Forkod
208201
Namn
Säter
Indelning
1642-05-08 (beslut 1626-06-09) utbruten ur Säters landsförsamling, 1952-01-01 införlivat Säters landsförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1951 Säters stadsförsamling och Säters landsförsamling, 1952- eget. Husförhörslängd: 1769- Födelsebok: 1664-.

Administrativ historik

Namn
Säters lands
Geo-id
208201001
Tid
1636 - 1641
pre
Stora tuna 208171003
1633 - 1635
succ
Säters stads 208201002
1642 - 1951
succ
Säters lands 208201003
1642 - 1951
Namn
Säters stads
Geo-id
208201002
Tid
1642 - 1951
pre
Säters lands 208201001
1636 - 1641
succ
Säter (w-län) 208201000
1952 - 9999
Namn
Säters lands
Geo-id
208201003
Tid
1642 - 1951
pre
Säters lands 208201001
1636 - 1641
succ
Säter (w-län) 208201000
1952 - 9999
Namn
Säter (w-län)
Geo-id
208201000
Tid
1952 - 9999
pre
Säters stads 208201002
1642 - 1951
pre
Säters lands 208201003
1642 - 1951