Sättersta

Forkod
48000
Namn
Sättersta
Indelning
1980-01-01 uppgått i Lästringe.
Län
Södermanlands
Pastorat
-1549 eget, 1550-1593 Sättersta, Torsåker och Lästringe, 1593-06-15-1595 eget, 1596-1945 Sättersta och Bogsta, 1946-1975 Lästringe, 1976-1979 Frustuna-Kattnäs.
Husförhörslängd
1687-1979.

Administrativ historik

Namn
Sättersta
Geo-id
48023003
Tid
0 - 1979
succ
Lästringe 48023000
1980 - 9999