Lästringe

Forkod
48023
Namn
Lästringe
Indelning
1980-01-01 införlivat Torsåker, Sättersta och Bogsta.
Län
Södermanlands
Pastorat
1550-1593 Sättersta, 1593-06-15-1945 Torsåker, 1946-1975 Lästringe, Torsåker, Sättersta och Bogsta, 1976- Frustuna-Kattnäs.
Husförhörslängd
1763-.

Administrativ historik

Namn
Lästringe
Geo-id
48023001
Tid
0 - 1979
succ
Lästringe 48023000
1980 - 9999
Namn
Bogsta
Geo-id
48023002
Tid
0 - 1979
succ
Lästringe 48023000
1980 - 9999
Namn
Sättersta
Geo-id
48023003
Tid
0 - 1979
succ
Lästringe 48023000
1980 - 9999
Namn
Torsåker (d-län)
Geo-id
48023004
Tid
0 - 1979
succ
Lästringe 48023000
1980 - 9999
Namn
Lästringe
Geo-id
48023000
Tid
1980 - 9999
pre
Lästringe 48023001
0 - 1979
pre
Bogsta 48023002
0 - 1979
pre
Sättersta 48023003
0 - 1979
pre
Torsåker (d-län) 48023004
0 - 1979