Sävar

Forkod
248071
Namn
Sävar
Indelning
1823 utbruten ur Umeå landsförsamling, 1929-01-01 indelad i två kbfd: Sävars nedre kbfd och Sävars övre kbfd.
Län
Västerbottens
Pastorat
1823-1834 Umeå landsförsamling, 1835- (beslut 1810-11-09 och 1834-08-14) Sävar och Holmön.
Husförhörslängd
1823-.
Arkiv
i Sävars nedre kbfd.

Administrativ historik

Namn
Sävar
Geo-id
248071000
Tid
1823 - 9999
pre
Umeå lands 248002005
1802 - 1822