Sävedalen

Forkod
140203
Namn
Sävedalen
Indelning
1971-01-01 utbruten ur Partille, motsvarande Sävedalens kbfd.
Län
Västra Götalands
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1928-.

Administrativ historik

Namn
Sävedalen
Geo-id
140203000
Tid
1971 - 9999
pre
Partille 140271001
0 - 1970