Partille

Forkod
140271
Namn
Partille
Indelning
1571 införlivat Utby, 1928 överfört Utby till Göteborgs Gamlestad (se Nylöse), 1942-01-01 indelad i två kbfd: Partille och Sävedalen, 1945-01-01 Jonsereds kbfd utbrutet ur Partille kbfd, 1971-0101 utb
Län
Västra Götalands
Övrigt
från 1864 särskild kyrkobokföring för Jonsered.
Pastorat
åtminstone 1528-1540 Nylöse, 1546-1571 Partille, Utby och Örgryte, 1571-1921 Landvetter, 1921-0501- eget.
Husförhörslängd
1771-

Administrativ historik

Namn
Partille
Geo-id
140271001
Tid
0 - 1970
succ
Sävedalen 140203000
1971 - 9999
succ
Partille 140271000
1971 - 9999
Namn
Partille
Geo-id
140271000
Tid
1971 - 9999
pre
Partille 140271001
0 - 1970