Sävsjö

Forkod
68401
Namn
Sävsjö
Alias
Ljunga, Norra Ljunga
Indelning
194701-01 införlivat Vallsjö.
Län
Jönköpings
Övrigt
förväxla ej med Kävsjö.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1939 Bringetofta, 1940-1946 Vallsjö, 1947-1961 eget, 1962- Sävsjö och Hjärtlanda.
Husförhörslängd
1730-.

Administrativ historik

Namn
Sävsjö
Geo-id
68401001
Tid
0 - 1946
succ
Sävsjö 68401000
1947 - 9999
Namn
Vallsjö
Geo-id
68401002
Tid
0 - 1946
succ
Sävsjö 68401000
1947 - 9999
Namn
Sävsjö
Geo-id
68401000
Tid
1947 - 9999
pre
Sävsjö 68401001
0 - 1946
pre
Vallsjö 68401002
0 - 1946