Sillhövda

Forkod
108016
Namn
Sillhövda
Indelning
1846-05-01 utbruten ur Fridlevstad.
Län
Blekinge
Pastorat
Fridlevstad.
Husförhörslängd
1846-.

Administrativ historik

Namn
Sillhövda
Geo-id
108016000
Tid
1846 - 9999
pre
Fridlevstad 108015001
0 - 1845