Fridlevstad

Forkod
108015
Namn
Fridlevstad
Indelning
1846-05-01 utbrutet Sillhövda.
Län
Blekinge
Pastorat
-1846 Fridlevstad och Rödeby, 1846-1915 Fridlevstad, Sillhövda och Rödeby, 1915-05- 01-1974 Fridlevstad och Sillhövda, 1975- Fridlevstad, Sillhövda och Tving.
Husförhörslängd
(1687), 1834-.

Administrativ historik

Namn
Fridlevstad
Geo-id
108015001
Tid
0 - 1845
succ
Fridlevstad 108015000
1846 - 9999
succ
Sillhövda 108016000
1846 - 9999
Namn
Fridlevstad
Geo-id
108015000
Tid
1846 - 9999
pre
Fridlevstad 108015001
0 - 1845