Silvberg

Forkod
208204
Namn
Silvberg
Alias
Nikolai
Indelning
1400-talets slut utbruten ur (Stora) Tuna, 1627-1868 kapellförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
-1627 eget, 1627-1868 Stora Tuna, 1868(beslut 1861-04-19)-1961 eget, 1962- Gustafs.
Husförhörslängd
1727-.

Administrativ historik

Namn
Silvberg
Geo-id
208204000
Tid
1627 - 9999
pre
Stora tuna 208171001
0 - 1626