Simonstorp

Forkod
58113
Namn
Simonstorp
Alias
Sankt Pers kapell
Indelning
1.655 (beslut 1640-02-17 och 1649) utbruten ur Kvillinge.
Län
Östergötlands
1942-06-19 fastställdes gränsen, varvid delar av Porten och Västeråsen överfördes från Simonstorp i Östergötlands län till Stora Malm i Södermanlands län.
Pastorat
Kvillinge.
Husförhörslängd
1808-.

Administrativ historik

Namn
Simonstorp
Geo-id
58113000
Tid
1655 - 9999
pre
Kvillinge 58114001
0 - 1654