Kvillinge

Forkod
58114
Namn
Kvillinge
Indelning
1655 (beslut 1640-02-17 och 1649) utbrutet Simonstorp.
Län
Östergötlands
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem, Åby, 1933-1940 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
Kvillinge och Simonstorp.
Husförhörslängd
1764-

Administrativ historik

Namn
Kvillinge
Geo-id
58114001
Tid
0 - 1654
succ
Simonstorp 58113000
1655 - 9999
succ
Kvillinge 58114000
1655 - 9999
Namn
Kvillinge
Geo-id
58114000
Tid
1655 - 9999
pre
Kvillinge 58114001
0 - 1654