Skagershult

Forkod
186004
Namn
Skagershult
Indelning
före 1647 utbruten ur Tångeråsa som kapellförsamling.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1647 Viby, 1647-04-10-1862 eget, 1862-1961 Viby, 1962-1968 Kvistbro, 1969- Ramundeboda.
Husförhörslängd
1893-.
Arkiv
1893-01-01 förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Skagershult
Geo-id
186004000
Tid
1647 - 9999
pre
Tångeråsa 188024001
0 - 1646