Tångeråsa

Forkod
188024
Namn
Tångeråsa
Indelning
före 1647 utbrutet Skagershult.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
1335 eget, 1500-talet-1985 Viby, 1986- Edsberg.
Husförhörslängd
1694-.

Administrativ historik

Namn
Tångeråsa
Geo-id
188024001
Tid
0 - 1646
succ
Skagershult 186004000
1647 - 9999
succ
Tångeråsa 188024000
1647 - 9999
Namn
Tångeråsa
Geo-id
188024000
Tid
1647 - 9999
pre
Tångeråsa 188024001
0 - 1646