Skara domkyrkoförsamling

Forkod
168201
Namn
Skara domkyrkoförsamling
Indelning
1500-talet införlivat Sankt Nikolai, Sankt Per och Sankt Lars samt utbrutet Skara landsförsamling, 1934-01-01 införlivat Skara landsförsamling.
Län
Skaraborgs
Övrigt
domkyrkan tycks ha varit församlingskyrka redan på medeltiden; födelser vid Skara sjukhus 1938-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
-1548 eget, 1548-1551 Skara, Härlunda och Bjärka, 1551- Skara, Härlunda, Bjärka, Händene och Marum, omkring 1580-1791 Skara stadsförsamling, Skara landsförsamling, Härlunda, Bjärka och Händene, 1791-1
Husförhörslängd
1746-

Administrativ historik

Namn
Skara stads
Geo-id
168201001
Tid
0 - 1933
succ
Skara domkyrko 168201000
1934 - 9999
Namn
Skara lands
Geo-id
168201002
Tid
0 - 1933
succ
Skara domkyrko 168201000
1934 - 9999
Namn
Skara domkyrko
Geo-id
168201000
Tid
1934 - 9999
pre
Skara stads 168201001
0 - 1933
pre
Skara lands 168201002
0 - 1933