Skärholmen

Forkod
18040
Namn
Skärholmen
Indelning
1969-01-01 utbruten ur Hägerstens västra kbfd.
Län
Stockholms
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Skärholmen
Geo-id
18040000
Tid
1969 - 9999
pre
Hägersten 18039001
1957 - 1968