hägersten

Forkod
18039
Namn
hägersten
Indelning
1957-01-01 utbruten ur Brännkyrka, 1963 indelad i två kbfd: Hägerstens östra kbfd och Hägerstens västra kbfd, 1969-01-01 utbrutet Skärholmen, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts.
Län
Stockholms
Pastoratskod
130401
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Hägersten
Geo-id
18039001
Tid
1957 - 1968
pre
Brännkyrka 18021003
1931 - 1956
succ
Hägersten 18039000
1969 - 9999
succ
Skärholmen 18040000
1969 - 9999
Namn
Hägersten
Geo-id
18039000
Tid
1969 - 9999
pre
Hägersten 18039001
1957 - 1968