Skölvene

Forkod
156611
Namn
Skölvene
Indelning
1989-01-01 införlivat Norra Säm.
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Skölvene, Norra Säm, Hov och Källunga, 1962-1988 Skölvene, Norra Säm, Hov, Källunga, Eriksberg, Mjäldrunga och Broddarp, 1989- Skölvene, Hov, Källunga, Eriksberg, Mjäldrunga, Broddarp, Od, Molla
Husförhörslängd
1820-.

Administrativ historik

Namn
Skölvene
Geo-id
156611001
Tid
0 - 1988
succ
Skölvene 156611000
1989 - 9999
Namn
Norra säm
Geo-id
156611002
Tid
0 - 1988
succ
Skölvene 156611000
1989 - 9999
Namn
Skölvene
Geo-id
156611000
Tid
1989 - 9999
pre
Skölvene 156611001
0 - 1988
pre
Norra säm 156611002
0 - 1988