Skönsmon

Forkod
228102
Namn
Skönsmon
Indelning
1883-06-22 utbruten ur Skön som kapellförsamling, 1891-12-11 upphävt, 1905-04-06 åter rätt att vara kapellförsarnling.
Län
Västernorrlands
Pastorat
-1947 Skön, 1948- Sundsvalls Gustav Adolf.
Husförhörslängd
1883-.

Administrativ historik

Namn
Skönsmon
Geo-id
228102001
Tid
1883 - 1890
pre
Skön 228103001
0 - 1882
succ
Skön 228103003
1891 - 1904
Namn
Skönsmon
Geo-id
228102000
Tid
1905 - 9999
pre
Skön 228103003
1891 - 1904