Skön

Forkod
228103
Namn
Skön
Indelning
medeltiden utbrutet Timrå, 1883-06-22 utbrutet Skönsmon, 1892-01-01 införlivat Skönsmon, 1905-04-26 åter utbrutet Skönsmon.
Län
Västernorrlands
Pastorat
1300-talet Skön och Alnö, senare på medeltiden -1883 Skön, Alnö och Timrå, 1883-06-22-1891 Skön, Skönsmon, Alnö och Timrå, 1892-01-01-1892-05-01 Skön, Alnö och Timrå, 1892-0501-1892-05-31 Skön och Tim
Husförhörslängd
1803-.

Administrativ historik

Namn
Skön
Geo-id
228103001
Tid
0 - 1882
succ
Skönsmon 228102001
1883 - 1890
succ
Skön 228103002
1883 - 1890
Namn
Skön
Geo-id
228103002
Tid
1883 - 1890
pre
Skön 228103001
0 - 1882
succ
Skön 228103003
1891 - 1904
Namn
Skön
Geo-id
228103003
Tid
1891 - 1904
pre
Skönsmon 228102001
1883 - 1890
pre
Skön 228103002
1883 - 1890
succ
Skönsmon 228102000
1905 - 9999
succ
Skön 228103000
1905 - 9999
Namn
Skön
Geo-id
228103000
Tid
1905 - 9999
pre
Skön 228103003
1891 - 1904