Skorped

Forkod
228405
Namn
Skorped
Indelning
1779 utbruten ur Sidensjö som kapellförsamling, 1823-05-07 annexförsamling.
Län
Västernorrlands
Pastorat
1779-1868 Sidensjö, 1869- (beslut 1863-02-06) eget.
Husförhörslängd
1804-

Administrativ historik

Namn
Skorped
Geo-id
228405000
Tid
1779 - 9999
pre
Sidensjö 228406001
0 - 1778