Sidensjö

Forkod
228406
Namn
Sidensjö
Indelning
1300-talet utbruten ur Nätra som kapellförsamling, 1779 utbrutet Skorped.
Län
Västernorrlands
Pastorat
medeltiden Nätra, 1500-talet-1779 eget, 1779-1868 Sidensjö och Skorped, 1869- (beslut 1863-02-06) eget.
Husförhörslängd
(1730), 1775-.

Administrativ historik

Namn
Sidensjö
Geo-id
228406001
Tid
0 - 1778
succ
Skorped 228405000
1779 - 9999
succ
Sidensjö 228406000
1779 - 9999
Namn
Sidensjö
Geo-id
228406000
Tid
1779 - 9999
pre
Sidensjö 228406001
0 - 1778