Smögen

Forkod
142704
Namn
Smögen
Indelning
1924-01-01 utbruten ur Kungshamn.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Kungshamn.
Husförhörslängd
1906-

Administrativ historik

Namn
Smögen
Geo-id
142704000
Tid
1924 - 9999
pre
Kungshamn 142701001
1772 - 1923