Kungshamn

Forkod
142701
Namn
Kungshamn
Alias
Gustav Adolf
Län
Västra Götalands
Pastorat
1772-02-20-1917 Tossene, 1917-0501 - 1923 Kungshamn, Askum och Malmön, 1924- Kungshamn, Smögen, Askum och Malmön.
Husförhörslängd
1787- .

Administrativ historik

Namn
Kungshamn
Geo-id
142701001
Tid
1772 - 1923
pre
Askum 142703001
0 - 1771
succ
Kungshamn 142701000
1924 - 9999
succ
Smögen 142704000
1924 - 9999
Namn
Kungshamn
Geo-id
142701000
Tid
1924 - 9999
pre
Kungshamn 142701001
1772 - 1923