Söderfors

Forkod
36006
Namn
Söderfors
Indelning
1699-11-02 utbruten ur Tierp.
Län
Uppsala
Övrigt
1805-1860 i statistiken helt fört på Uppsala län; kyrkan är belägen på Jörtsön.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1743-.

Administrativ historik

Namn
Söderfors
Geo-id
36006000
Tid
1699 - 9999
pre
Tierp 36005001
0 - 1698