Tierp

Forkod
36005
Namn
Tierp
Indelning
1699-11-02 utbrutet Söderfors.
Län
Uppsala
1863-07-22 överfört Ingeborgsbo (Östervålas del i Uppsala län) till Tierp, 1890 överfört Ingeborgsbo från Tierp i Uppsala län till Östervåla i Västmanlands län.
Övrigt
1962 Tierps tätoft överförd till Tolfta, födelser vid G Tillmans förlossningshem, från 1930 Tierps förlossningshem, 1929-1945 införda i församlingens födelsebok; förväxla ej med Tiarp.
Pastorat
-1641 Tierp och Älvkarleby, 1641 eget.
Husförhörslängd
1174-.
Arkiv
omkring 1720 brand; typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Tierp
Geo-id
36005001
Tid
0 - 1698
succ
Tierp 36005000
1699 - 9999
succ
Söderfors 36006000
1699 - 9999
Namn
Tierp
Geo-id
36005000
Tid
1699 - 9999
pre
Tierp 36005001
0 - 1698