Södertälje

Forkod
18101
Namn
Södertälje
Alias
Södertälje stadsförsamling, Tälje
Indelning
1946 införlivat Västertäljedelen av Södertälje landsförsamling (Östertälje), 1973-01-01 utbrutet Västertälje.
Län
Stockholms
Övrigt
födelser vid Södertälje lasarett före 1936 införda i församlingens födelsebok, 19361946 i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
-1972 Södertälje, Östertälje och Tveta, 1973- Södertälje och Tveta.
Husförhörslängd
1737-.
Arkiv
1881-01-26 brand.

Administrativ historik

Namn
Södertälje
Geo-id
18101001
Tid
0 - 1972
succ
Södertälje 18101000
1973 - 9999
succ
Västertälje 18112000
1973 - 9999
Namn
Södertälje
Geo-id
18101000
Tid
1973 - 9999
pre
Södertälje 18101001
0 - 1972